מכנס ברלינגטון

624746
 • אפשרויות:
  צבע
  אנא מלא את שדות החובה
אזל המלאי

 • זמן אספקה ותנאי רכישה
  • משלוחים

  1.
  A. המפרסם רשאים לגבות דמי משלוח מהמשתמשים עבור משלוח המוצרים שנרכשו באתר, אשר יכול להתבצע באמצעי משלוח שונים (דואר, דואר רשום, שליח ועוד) על פי שיקול דעתם, לרבות באמצעות חברות הפצה שונות ו/או באמצעות דואר ישראל.
  B. אופן משלוח המוצרים כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה בכל הנוגע לאזורי החלוקה (כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה), שעות החלוקה, ואופן החלוקה (כגון איסוף מסניף הדואר). יובהר כי יתכנו ישובים שחברות ההפצה והמשלוחים אינן מגיעות לבתי הלקוח בהם והלקוח יוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר המצוי בישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסרה על ידי הלקוח ו/או בנקודת חלוקה אחרת לפי העניין. מוצר יחשב ככזה שנמסר ללקוח אם נמסר לסניף דואר כאמור, או לנקודת חלוקה כאמור, גם אם הלקוח לא הגיע לקחת את המוצר וכן גם אם מקום מסירת המוצר כאמור אינה כתובת המשלוח של הלקוח. במקרה של מסירה לא בכתובת המשלוח של הלקוח, ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד המפרסם ו/או החברה במקרים המתוארים לעיל, בכל הנוגע לאופן המסירה, לרבות בכל מקרה של עיכובים במסירת המוצרים.
  C. יובהר כי תנאים אלה יחולו גם במקרה בו המשתמש רשאי להחזיר את המוצר במקום בו קיבל אותו, כאמור בסעיף 12 לעיל, ובמקרה כזה על המשתמש להגיע לישוב ו/או לסניף דואר ממנו ניתן לשלוח את המוצר בדואר ו/או באמצעות חברת הפצה ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה ו/או כלפי המפרסם במקרה זה.
  D. עלות משלוח של מוצר שנרכש באמצעות האתר והכתובת למשלוח הינו בתוך שטח מדינת ישראל, עלות השליחות תעמוד ע"ס של 50 ₪ בגין כל מוצר .
  בגין רכישה של מוצרים בסכום כולל של למעלה מ- 450 ₪, המשלוח לנמען, בתוך מדינת ישראל יהיה ללא עלות.
  עלות משלוח של מוצר ו/או מוצרים מחוץ למדינת ישראל תהא לפי דרישות חברת השילוח.
 • מדיניות החזרת מוצרים
  • ביטול עסקה והחזרות

  1.
  A. המשתמש רשאי לבטל עסקה, דהיינו לחזור בו מרכישת המוצר , בתוך 14 יום מיום קבלת התמורה ע"פ חוק, ובלבד שהודעת הביטול נמסרה במסמך בכתב עד שבועיים ממועד קבלת ההודעה על השלמת הרכישה [כמפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן], והמוצר הוחזר ע"י המשתמש למפרסם מבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שנפגם ומבלי שנפתח מאריזתו. לגבי שירות – המשתמש רשאי לבטל עסקה בתוך 14 יום מיום קבלת התמורה ע"פ חוק, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 7 ימי עבודה קודם למועד בו המוצר אמור להינתן, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981.
  B. יובהר כי במקרה של ביטול עסקה, רשאי מפרסם לגבות דמי ביטול כקבוע בחוק, ואשר יסתכמו לשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם.
  C. במקרה של ביטול עסקה שנעשה לאחר שהמוצר יצא מהספק, הלקוח יישא בהוצאות דמי המשלוח ע"פ דרישת חברת השילוח .
  D. ביטול רכישת מוצר יעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול בדוא"ל לאחד מן הכתובות המפורטים להלן : shayz@newjeans.co.il; giladz@newjeans.co.il ו/או פנייה ישירה לשרות הלקוחות של האתר באמצעות שליחת הודעה מתוך חשבון המשתמש, ו/או למוקד הטלפוני אשר פרטיו מופיעים באתר (להלן: "הודעת ביטול"). הודעת ביטול תועבר משירות הלקוחות של האתר במקביל למפעיל הרלבנטי. מובהר כי עצם משלוח הודעת ביטול בדרך הנ"ל הינה שירות שנותן האתר למפרסם על מנת להקל על הליך ביטול עסקה, אולם ידוע למשתמש כי ביטול עסקה הינו בסמכות הבלעדית של המפעיל ורק הוא, וכל טענה ו/או דרישה של המשתמש בנושא זה תהיה אך ורק כלפי המפעיל.
  E. במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, הרכישה של אותו משתמש שכרטיס החיוב שלו לא כובד תהיה בטלה ומבוטלת מאותו הרגע.
  F. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר הוצגו לגביו, המשתמש יזוכה במלוא התמורה ששילם בגין המוצר, בתוך 14 יום מהמועד בו החזיר המשתמש את המוצר למפרסם במקום שבו קיבל את המוצר ובתנאי שהשיב את המוצר בתוך 30 יום מיום שקיבל את המוצר, והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 .
x

#{title}

#{text}

#{price}