חולצה דריי פיט ניקי ש. ארוך

חולצה דריי פיט ניקי ש. ארוך